П  Р  О  Т   О  К  О  Л № 65

 

гр. Видин, 06.10.2017г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД  в  публично

Съдебно  заседание  на  шести октомври, 

Две  хиляди  и   седемнадесета  година,  в  състав:

 

 

                         

      Председател:     Р.  Д.

 

       Съдебни Заседатели: 1. Д.  Д.

                                              2. С.  А.

 

 

 

При  участието на секретаря:  Валентина Калчева

и  прокурорът Пролетка Велкова:    сложи  за

разглеждане НОХ Дело № 264  по  описа  за  2017г.,

докладвано от съдията  Р.  Д.

 

На  именното  повикване в  09:30 часа се явиха:

 

 

 

 

         За Окръжна прокуратура – Видин, се явява прокурорът Велкова.  

          Подсъдимият Е.  И.А.   се явява лично.    

В залата се намира адвокат Г.И. назначена като служебен защитник в Досъдебното производство  на подсъдимия А..

Съдът запита подсъдимият А. желае ли в процеса да  го защитава адвокат Г.И., в качеството на служебен защитник.

Подсъдимият Е.И.А.: – Желая да ме защитава по делото адвокат  Г.  И..     

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Назначава адвокат Г.И. *** като служебен защитник на подсъдимия А. по настоящото дело.

 

         На страните се разясниха правата по чл. 274 и 275 от НПК.

Прокурорът : – Моля, да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Нямам искания за нови доказателства.

 

Адвокат И.: - Моля да се даде ход на делото. Нямам искания  по чл. 274  и чл.275 от НПК.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът запита страните за вида на производството, по което желаят да се движи делото.

Адв. Г.И.: С представителя на прокуратурата сме постигнали споразумение, поради което Ви моля производството да се движи по реда на глава 29 от НПК.

Съдът

   О П Р Е Д Е Л И :

Производството по делото се движи по глава 29 от НПК.

 

СНЕМА самоличността  на подсъдимия съгласно представена лична карта от същия както следва:

Е.И.А., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като механизатор, неосъждан, ЕГН: **********.

 

Адвокат И.: Както посочих, с представителя на Окръжна прокуратура – Видин постигнахме споразумение в следния смисъл: подсъдимият се признава за виновен за това, че на 13.12.2016 год. на ГКПП-Връшка чука, обл.Видин, при излизане от Р.България, направил опит, без съответно разрешение по чл.128 и следващите от ЗКН, да изнесе извън границите на страната културни ценности на обща стойност 1490 лева, а именно: 1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Мустафа III, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева, което е престъпление по  чл.278, ал.4 във вр. с ал.3 във вдр. с ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 във вр. и във връзка с чл.55, ал.1 т.1 от НК във вр. с чл.36 и чл.54 от НК и се спряхме на наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1  от НК да бъде отложено със изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 2000/две хиляди/лева. Съответно монетите да бъдат конфискувани и доверителят ми да заплати направените по делото разноски.

 

Подсъдимият  Е.И.А.: - Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Съгласен съм производството по делото да се приключи със споразумение, което е постигнато  от моя адвокат и прокуратурата.  Разбирам обвинението. Напълно съм наясно със споразумението, което има сила на присъда и съм съгласен с него относно престъплението, моята вина, наказанието и отнемането на веществените доказателства. Признавам се за виновен по текста от НПК, който е визиран в споразумението и същевременно декларирам, че се отказвам от разглеждането на делото срещу мен по общия ред. Разбирам последиците от обвинението. Съгласен съм с тези последици. Съгласен съм да заплатя направените по делото разноски в  размер на  263.92 /двеста шестдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/лева. Доброволно го подписвасвам.

 

Прокурорът : - Съгласна съм с така предложеното и обсъдено споразумение. Съгласна съм с останалото постигнато в споразумението.

На основание чл. 382, ал.6 от НК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Да се впише в протокола окончателното споразумение.

Вписва окончателното споразумение, както следва:

ПРИЗНАВА подсъдимия  Е.  И.  А. с   ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като механизатор, неосъждан за виновен в това, че  на 13.12.2016 год. на ГКПП-Връшка чука, обл.Видин, при излизане от Р.България, направил опит, без съответно разрешение по чл.128 и следващите от ЗКН, да изнесе извън границите на страната културни ценности на обща стойност 1490 лева, а именно: 1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Мустафа III, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева, което деяние е престъпление по чл. 278а, ал.4, във вр. с ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 във вр. с чл.36 и чл.54 от НК и му се  наложи  наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изпълнението на което  на основание чл.66, ал.1 от НК отлага със изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 2000/две хиляди/лева.

На основание чл.278а, ал.6  от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства:1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза. на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /золота/ на султан Мустафа III, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; I бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева.

 

 

ОСЪЖДА  подсъдимият  Е.  И.  А.,                 ЕГН **********  със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на МВР- Видин, направените по  делото разноски в размер на 263.92лева /двеста шестдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/, направени разноски по делото за съдебно- археологическата експертиза.

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

                          ПРОКУРОР:           

 

                                                  /П.  В./   

 

 

 

                   АДВОКАТ:

 

                                       /Г.  И. /

 

 

 

 

                        ПОДСЪДИМ:

 

 

                                         /Е.  И.  А./

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатото  споразумение визирано по-горе и доброволно подписано от страните по делото не противоречи на закона и морала, за което и на основание чл. 284, във вр. с чл. 382, ал. 7 от  НПК

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между представителя  на Окръжна прокуратура  Видин прокурор  П. В. от една страна и неговият защитник адвокат Г.И. ***, от друга страна, споразумение, и подписано от подсъдимият  Е.И.  А., по силата на което:

 

ПРИЗНАВА Е.  И.  А. с   ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като механизатор, неосъждан за виновен в това, че  на 13.12.2016 год. на ГКПП-Връшка чука, обл.Видин, при излизане от Р.България, направил опит, без съответно разрешение по чл.128 и следващите от ЗКН, да изнесе извън границите на страната културни ценности на обща стойност 1490 лева, а именно: 1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Мустафа III, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева, поради което и на същото основание  му налага НАКАЗАНИЕ   „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от една година, изпълнението на което  на основание чл.66, ал.1 от НК отлага със изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 2000/две хиляди/лева.

На основание чл.278а, ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА  веществените доказателства - 1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на лотова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица Мария Тереза. на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан Селим III, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /юзлук/ на султан    Селим III, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /золота/ на султан Мустафа III, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Мустафа III, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; I бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан Абдул Хамид I, на стойност 40 лева.

ОСЪЖДА  Е.  И.  А.,   ЕГН **********,  със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на МВР- Видин, направените по  делото разноски в размер на 263.92 /двеста шестдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/лева направени разноски по делото за съдебно- археологическата експертиза/ лева.

ОТМЕНЯ  взетата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 500/петстотин/ лева, която да бъде върната на подсъдимия. Определението в тази част подлежи на обжлване и  протестиране пред Апелативен съд – София, в седмодневен срок от днес.

  

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 264 по описа за 2017 година на Видински окръжен съд.Определението за прекратяване на наказателното производство не  подлежи на обжалване или протест.

 

На съдебните заседатели Д.Д.  и С.А. да  бъде изплатено   възнаграждение  за   времето  от      09:30  до 10.30.  десет и тридесет/ часа в размер на 20 лева съгласно Заповед на Предеседателя № 413/25.09.2017 година  от  бюджета  на  Видинския  окръжен съд.

 

            На служебния защитник адвокат Г.  И. да се издаде препис от протокола, който да и послужи пред НБПП-София.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                           СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                                            2.  

  

 

 

 

                                                                      СЕКРЕТАР: