П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 45

гр. Видин, 06.07.2017год.

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД    в   публично

Съдебно  заседание  на   шести юли, 

Две  хиляди   и   седемнадесета  година,  в  състав:

                                   

                                                   Председател:     В.М.

                                                                   Член съдия:     Г.Й.

                    Съдебни Заседатели: 1. Ф.Н.

                                                           2. С.И.

                                                                       3. Т.В.

При   участието  на секретаря: Артинка Аангелова

и   прокурорът: М.К. сложи  за  разглеждане

НОХ  Дело  № 324  по описа за  2016г., докладвано

от съдията  В.М.

Въз     основа     на      данните   по    делото    и    Закона

 

                                      П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.С. /S.D.S./ с PN 62021904976, роден на ***г. в гр. Р./R. Р.П., полски гражданин, женен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на  06.09.2014г., на ГКПП – В., обл.В. на излизане от Р.Б. с товарна композиция, състояща се от полуремарке с полски регистрационен  №KN0760P, теглено  от  влекач с полски регистрационен WRA27856, без надлежно разрешително по ЗКНВП, направил опит да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество - хероин с общо нето тегло 198,080кг. /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/  и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800лв. /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди, и осемстотин лева/, разпределено в пакети, укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края, с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/, а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент 62,44 %; 5925 rp. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание па активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %. 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък за което и на основание чл.242, ал.4 във вр. с ал.2 във вр.с чл.18,ал.1 от НК го ОСЪЖДА и му налага  наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 15 /петнадесет/ години, което да бъде изтърпяно в затвор, съобразно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим, съобразно чл.62, т.2 от ЗИНЗС и „Глоба” в размер на 200 000/двеста хиляди/ лева., като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за довършено престъпление.

         

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.С. / S.D./ с PN 62021904976, роден на ***г. в гр. Р./R. Р.П., полски гражданин, женен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.09.2014г. до 06.09.2014г. по пътя от ГКПП-К.А.до ГКПП – В., без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал в товарна композиция, състояща се от полуремарке с полски регистрационен №KN0760P, теглено от влекач с полски регистрационен №WRA27856, с цел разпространение, високорисково наркотично вещество - хероин, с обшо нето тегло 198,080кг. /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800лв. /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди и осемстотин лева/, разпределено в пакети, укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края, с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/ , а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5925 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание па активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44%; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, което е в особено големи размери,  за което и на основание чл. 354а, ал.2, изр.2, предл. трето, във вр. с ал.1, предл. ІV-то от НК го ОСЪЖДА и му налага  наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 10 /десет/ години, което да бъде изтърпяно в затвор, съобразно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим, съобразно чл.62, т.2 от ЗИНЗС и „Глоба” в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

          На основание чл. 23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Д.С. /S.D.S., със снета по-горе самоличност  едно, най-тежкото  от  определените за всяко престъпление наказание, а именно, „Лишаване от свобода” за срок от 15 /петнадесет/ години, което да бъде изтърпяно в затвор, съобразно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим, съобразно чл.62, т.2 от ЗИНЗС и „Глоба” в размер на 200 000/двеста хиляди/ лева.

На основание чл. 59, ал.1 от НК, зачита времето от 07.09.2014г. и понастоящем, през което подсъдимият С.Д.С. / S.D.S., със снета по – горе самоличност, е бил задържан и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, което време приспада от наложеното му с оглед чл.23, ал.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 15 /петнадесет/ години.

 

          На основание чл. 242, ал.7 и чл. 354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъпленията – високорисково наркотично вещество Хероин с общо нето тегло 198,080 /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ кг. – предаден на съхранение в Агенция М.” ЦМУ, с протокол от 19.11.2014г.

          Наркотичното вещество да се унищожи след влизане на присъдата в законна сила, за което да се изпрати препис на Агенция Митници ЦМУ.

          На основание чл.242, ал.8 и чл. 354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата товарен автомобил, състоящ се от влекач с полски per. WRA27856 и полуремарке с полски per. KN0760P - на съхранение в Тир Терминал - Митница-Видин, ведно с два броя полски регистрационни талони и контактен ключ.

 

              Веществените доказателства 1бр. автонавигация марка „ Махcom" ведно със зарядно устройство, 1бр. мобилен телефон марка „Моторола с IМЕI№ 359810002332004 без поставена сим карта, 1бр. сим карта с надпис „МТС с № 8938001350600045224, 1бр. сим карта с надпис TURKCELL с № 1304250325120, 1бр. мобилен телефон марка „Нокиа” модел 101, IМЕI№1 352840056879927 и IМЕI№2 3528840056879935, сим карта на мобилен оператор „orange” с №8948031222959088365 USIM  ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ  на собственика им – подсъдимият С.Д.С. /S.D.S./

 

          Веществените доказателства 1 бр. прозрачен полиетиленов плик /джоб/, съдържащ множество документи – ЧМР, Тир карнет, зелена карта и др. иззети с протокол за претърсване и изземване от 06.09.2014г. в ДП 28/14 по описа на ДАНС„Н-21” Видин, визирани като обект №37, ДА ОСТАНАТ КЪМ ДЕЛОТО, съобразно чл.112, ал.4 от НПК. 

 

          ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.С. / S.D.S./  да заплати сумата от 1782.61 лева – разходи на ДП по сметка на Държавна Агенция „Национална сигурност”, както и сумата от 1 248.00/хиляда двеста четиридесет и осем/ лева на ВСС – разходи в процеса пред Видински окръжен съд.

          ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.С. / S.D.S./  да заплати на Националното Бюро за Правна Помощ сумата от 600.00/шестотин/  лева – разноски за служебен защитник на ДП № 28/2014г., по описа на ДАНС, като след влизане в сила на присъдата да бъде издаден изпълнителен лист за горната сума в полза на НБПП /IBAN: *** - БНБ - ЦУ, BIC: ***/, които да бъде изпратен на съответното териториално поделение на НАП за събиране на присъдената сума.

 

          На основание чл.310,ал.4 от НПК, УВЕДОМЯВА подсъдимия С.Д.С. / S.D.S./ за възможността да поиска да изтърпи наложеното му наказание „Лишаване от свобода” в държавата, чиито гражданин е, респективно Р.П..

          На основание чл.395а, ал.1 и чл.55, ал.3 от НПК присъдата да се преведе и да се предостави на подсъдимият в писмен превод на полски език

 

            Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                             ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                      

 

                                                                             2.

 

 

                                                                              3.