РЕШЕНИЕ №157

гр.Видин 28.09. 2017 год.

Видинският окръжен съд , второ наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: В.В.

Членове: 1.А. П.

2. В.С.

при секретаря ..............  и в присъствието на прокурора .....................

като разгледа докладваното от съдия С. ЧНД № 274 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.6 и 7 от НПК.

Делото е образувано по жалба на В.С.Й. от гр. Видин против Определение № 788/2017 г. по ЧНД № 1253/2017 г. на Районен съд-Видин, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура-Видин от 25.07.2017 г.

С това Постановление е прекратено Наказателно производство по ДП № 418/2017 г. по описа на РУ на МВР -Видин за извършено престъпление по чл. 216 ал.1 от НК.

В жалбата се твърди, че Определението е незаконосъобразно и необосновано и се иска да бъде отменено.

От материалите по делото и частната жалба Видински окръжен съд приема за установено следното:

Жалбоподателката Й. обжалва посоченото Определение на ВРС, като сочи че извършителят на деянието е установен, има доказателства че именно той е извършил престъплението и прекратяването на наказателното производство е незаконосъобразно.

Действително по делото е установено, че на на 23.05.2017 г. около 4,30 часа жалбоподателката И. е била уведомена от сестра си, че автомобилът й е разбит и полицейски служители извършват оглед.

По делото има данни, че извършител е С. Б.Т., който същата вечер заедно със свои съученици е правил серенада на своята учителка Т.М.

От оценката на вещото лице става ясно, че стойността на повредените вещи е много по-ниска от трикратния размер на минималната работна заплата, който в съдебната практика е ориентировъчен стойностен таван, над който се приема, че случаят не е маловажен.

Прието е, че съобразно разпоредбата на чл. 93 т.9 от НК случаят е маловажен и обжалваното Постановление на РП-Видин е потвърдено.

Обжалваното Определение е правилно и законосъобразно. След като е преценил установената фактическа обстановка ВРС правилно е приел, че Постановлението на РП-Видин е законосъобразно и го е потвърдил. Съдебната практика действително след 2003 г. приема като критерий за маловажност на деянието суми под трикратния размер на минималната работна заплата към деня, в който е извършено деянието.

Съобразно разпоредбата на чл.93 т.9 от НК и установената съдебна практика Районен съд - Видин правилно е приел, че случаят е маловажен и не следва да се води разследване по дело от общ характер.

Обжалваното Определение следва да бъде потвърдено, за което и на основание чл.243 ал. 7 от НПК Видински окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 788/2017 г., постановено по ЧНД № 1253/2017 г. на Районен съд-Видин, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура-Видин от 25.07.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ:!.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: