НАЧАЛО >> ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ
АПРИЛ 2018  година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

03.04.2018

ВТОРНИК

НОХД ІІ инст.
52/2018 – 9:30ч.

ГР.Д. І инст.
259/2017 – 11:00ч.

ГР.Д. І инст.
80/2018 – 11:00ч.

В.Василев
Ан.Петкова
В.Младенова

В.Василев


Св.Стоянова

13

 

13


11

04.04.2018

СРЯДА

Т.Д. І инст.
51/2017 – 11:00ч.

Д.Маринова

13

05.04.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
53/2018 – 9:30ч.
63/2018 – 9:30ч.

Т.Д. І инст.
1/2018 – 11:30ч.

Ил.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

Ан.Петкова

13

 

11

11.04.2018

СРЯДА

НОХД  І инст.
с 2 съдебни заседатели
25/2018 – 9:30ч.

Т.Д. І инст.
37/2017 – 11:00ч.

Т.Д. І инст.
41/2017 – 11:15ч.

Ил.Илиев

 

Д.Маринова

В.Василев

13

 

11

11

13.04.2018

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.
55/2017 – 11:00ч.

Г.Йончев

13

16.04.2018

ПОНЕДЕЛНИК

НОХД  І инст.
с 2 съдебни заседатели
267/2017 – 10:30ч.

Р.Денова

13

17.04.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. І инст.
373/2016 – 10:30ч.
17/2017 – 10:30ч.

Т.Д. І инст.
16/2017 – 11:00ч.
18/2018 – 11:00ч.

Събрание на кредиторите
3/2018 – 11:00ч.

А.Петкова


В.Василев

 

Г.Йончев

13

 

13

 

11

18.04.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
379/2017 – 9:30ч.

НОХД ІІ инст.
43/2018 – 9:30ч.
58/2018 – 9:30ч.
64/2018 – 9:30ч.

НЧХД ІІ инст.
71/2018 – 10:30ч.

Т.Д. І инст.
58/2017 – 10:30ч.

ГР.Д. І инст.
358/2017 – 10:30ч.
24/2018 – 10:30ч.

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
12/2018 – 11:00ч.

Събрание на кредиторите
65/2017-14:00

Д.Маринова
Св.Стоянова
Г.Йончев

Ил.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

Ил.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

Св.Стоянова

Св.Стоянова


Д.Маринова

 

С.Стоянова

11

 

1313


11

11

 

11

 

13

20.04.2018

ПЕТЪК

НОХД  І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016 – 10:30ч.

Вл.Стоянов

3

24.042018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
65/2018 – 9:30ч.
81/2018 – 9:30ч.

Т.Д. І инст.
53/2017 – 10:30ч.

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
2/2018 – 10:30ч.

В.Василев
Ан.Петкова
В.Младенова

Ан.Петкова

Ан.Петкова

13

 

13

13

25.04.2018

СРЯДА

НОХД  І инст.
с 2 съдебни заседатели
376/2017-9:30

ГР.Д. ІІ инст.
82/2018 – 9:30ч.
83/2018 – 9:30ч.
85/2018 – 9:30ч.
87/2018 – 9:30ч.

Т.Д. І инст.
64/2017-10:30

ГР.Д. І инст.
332/2017-11:00

Ил.Илиев

 

Д.Маринова
Св.Стоянова
Г.Йончев

 

Св.Стоянова


Д.Маринова

13

 

11
11


11

26.04.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
37/2018-10:00


НОХД  І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016 – 10:30ч.

В.Василев
Д.Маринова
Вл.Стоянов

Вл.Стоянов

13

 

3

27.04.2018

ПЕТЪК

НОХД  І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016 – 9:30ч.

ГР.Д. І инст.
186/2017-11:00

Вл.Стоянов

 

Г.Йончев

3

 

13