НАЧАЛО >> ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ
ЯНУАРИ 2018  година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

04.01.2018

ЧЕТВЪРТЪК

Т.Д. І инст.
49/2017-14:00

В.Младенова

13

05.01.2018

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.
55/2017-11:00

Г.Йончев

13

09.01.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
367/2017-9:30
393/2017-9:30

Т.Д. І инст.
16/2017-11:00
41/2017-11:00

Т.Д. І инст.
15/2017-11:15

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

В.Василев

 

Г.Йончев

13

 

13

 

11

10.01.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
396/2017-9:30
399/2017-9:30
400/2017-9:30

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
322/2017-10:30

Т.Д. І инст.
37/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
259/2017-11:00

Т.Д. І инст.
34/2016-11:30

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

С.Стоянова

 

Д.Маринова

В.Василев

В.Василев

1313

 

13


11

11

11.01.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
355/2017-9:30
203/2017-11:00

НОХД ІІ инст.
321/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
370/2017-9:45


Събрание на кредиторите
48/2017-13:00

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

И.Илиев
Д.Маринова
Р.Денова

А.Петкова
И.Илиев
Г.Йончев

В.Василев

13

 

13


13


13

12.01.2018

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
209/2017-9:50
344/2017-11:00
223/2017-11:30

Т.Д. І инст.
34/2017-10:00

В.Младенова

 


В.Младенова

13

 


13

16.01.2018

ВТОРНИК

ЧНД ІІ инст.
368/2017-9:30


НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

Т.Д. І инст.
13/2017-10:30

Т.Д. І инст.
72/2015-11:00

ГР.Д. І инст.
378/2017-11:00

И.Илиев
Р.Денова
Л.Лозанов

В.СтояновА.Петкова

В.Василев


В.Василев

13

 

313


11

11

17.01.2018

СРЯДА

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-09:30

Т.Д. І инст.
27/2017-14:00

В.СтояновД.Маринова

313

18.01.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
369/2017-9:30


НЧНД ІІ инст.
371/2017-9:30


НЧХД ІІ инст.
354/2017-10:30


ГР.Д. І инст.
132/2015-11:00

В.Василев
И.Илиев
С.Стоянова

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

В.Младенова

13

 

13

 

13


11

19.01.2018

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.
11/2017-11:00
35/2017-11:00

Т.Д. І инст.
63/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
186/2017-11:00

В.Младенова

 

Г.Йончев

Г.Йончев

13

 

11

11

23.01.2018

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
363/2017-9:30

Т.Д. І инст.
20/2016-10:30

ГР.Д. І инст.
282/2017-11:00

Събрание на кредиторите
52/2017-11:30

Л.ЛозановА.Петкова

В.Василев

А.Петкова

1311

11

13

24.01.2018

СРЯДА

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
217/2017-10:00

Р.Денова

13

25.01.2018

ЧЕТВЪРТЪК

Т.Д. І инст.
8/2017-11:00
38/2017-11:00

Г.Йончев

13

26.01.2018

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
274/2017-11:00

Г.Йончев

13

30.01.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. І инст.
227/2017-11:00

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

В.Василев


В.Стоянов

13

3

31.01.2018

СРЯДА

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-09:30

В.Стоянов

3